Vergoeding

Tandtechnisch Laboratorium Teigeler heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dat is bij geen enkel laboratorium het geval. Wanneer u een nieuwe prothese krijgt of er ander werk door ons voor u gedaan moet worden, bent u onder behandeling bij een tandarts. Uw tandarts heeft contracten met zorgverzekeraars. Alle kosten die voor uw prothese en behandelingen bij een tandtechnicus gemaakt worden, worden rechtstreeks aan uw tandarts in rekening gebracht. Uw tandarts zal vervolgens bij de verzekering opvragen wat er vergoed wordt.

Bij veel zorgverzekeraars geldt dat u vanuit de basisverzekering eenmaal in de vijf jaar 75% van een prothese vergoed krijgt. De overige 25% valt onder de eigen bijdrage. Het kan zijn dat u daarnaast ook nog een eigen risico hebt. Dat verschilt per verzekering en is ook afhankelijk van de keuze die u daar zelf in hebt gemaakt. Reparaties worden meestal voor 100% vergoed, hierbij geldt wel vaak dat dat tot een maximum bedrag is.

Het trekken van tanden en kiezen wordt vaak niet gedekt. Hiervoor zou u een aanvullende verzekering kunnen afsluiten. Voor uitgebreidere werkzaamheden en de behandelingen, zoals een klikprothese en de behandelkosten van de tandtechnicus, gelden weer andere regels.

Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen pakketten en aanvullingen. Als u precies wilt weten wat uw nieuwe prothese inclusief behandelingen gaat kosten, dan kunt u dit het beste voorafgaand bij uw eigen verzekering aanvragen. Via uw tandarts brengen wij graag een offerte uit die helemaal voldoet aan de eisen die daaraan door verzekeringsmaatschappijen worden gesteld.